Samverkanspartner

Läkning

  BEMER förbättrar din Mikrocirkulation, syreupptag, detox, immunförsvar, lugnar ner ett stressat system och ”laddar” ett utmattat sådant! Med en väl fungerande mikrocirkulation förses kroppens celler med syre och näring, slaggprodukter forslas lättare bort och läkningen förbättras. Elisabeth Andre Leg. Biomedicinsk analytiker, Hälsovägledare, Diplomerad Kraniosakralterapeut, ChiBallinstruktör
Läs mer

Rädda liv

Att våga utföra hjärt-och lungräddning och att utföra det bra, är otroligt viktigt för att hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. Om man vet hur en hjärtstartare fungerar och en sådan finns i närheten, ja då har du 75 % chans att lyckas. Utan hjärtstartare och utan utbildning har du bara 7 % chans. Jag vill därför ge även privatpersoner möjlighet att lära sig hur man gör.  
Läs mer

Senior Qigong

Senior Qigong enligt Biyun metoden. Ett grundprogram som ger en systematisk genomgång av hela kroppen med långsamma, mjuka rörelser under koncentration och avslappning. Studiecirkel BILDA 10 ggr, 250 kr inklusive te. Bok och CD finns som tillval att köpa på plats. För mer information och anmälan, ring Anna-Greta Eriksson (tel: 070-2712463)      

Närvaro

Frånvaro av andrum, reflektion och återhämtning håller på att bli en stor samhälls- och hälsofara. Vi använder meditation och lätta yogaövningar för att minska stressen, öka uppmärksamheten, förbättra vår livskvalitet och utvecklas som människor. Forskning har visat att dessa övningar också har effekt på kroppsliga sjukdomar, såsom kronisk smärta, astma och högt blodtryck.
Läs mer

Hälsa

Jag heter Annika Blückert och är utbildad Hälsovägledare. Efter utbildningen var jag anställd drygt fem år som friskvårdsledare på Rygginstitutet i Sundsvall. Mötte då enskilda personer och grupper i vägledande samtal, hälsoprofiler, konditionstester, föreläsningar och diskussioner kring hälsa, livsstil och livskvalité samt teoretiskt och praktiskt med kroppskännedom, motion/träning, avslappning och mental träning. Är utbildad och certifierad Taktipro-massör för Taktil massage och driver sedan september 2012 mitt företag Annika B. Livskvalité och jobbar idag  med delar som påverkar helheten på ett fantastiskt sätt.
Läs mer

Bli fri från besvär

Kiropraktik är i dag ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till rörelseapparatens funktion, samt individens hälsa och välmående. Undersökning och behandlingen sker primärt med händerna och ordet kiropraktor kommer från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra. Vanliga besvär och sökorsaker är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias, men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär samt ryggbesvär under och efter graviditet.
Läs mer