Samverkanspartner

Kiropraktik

Kiropraktik är i dag ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till rörelseapparatens funktion, samt individens hälsa och välmående. Undersökning och behandlingen sker primärt med händerna och ordet kiropraktor kommer från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra. Vanliga besvär och sökorsaker är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias, men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär samt ryggbesvär under och efter graviditet.

Se mer på.  http://legkiropraktik.se/