Historia

Historia

Friskhuset Mitt startade efter en tids svår sjukdom som perukförmedling.
Den verksamheten övergick sedan till hjälpmedelsbutik då upptäckten av svårigheten att hitta hjälpmedel gjordes.
Tanken blev då att starta en hjälpmedelsbutik i syftet att göra hjälpmedel lättåtkomligt genom att bara behöva åka till ett ställe för att hitta det man är i behov av.
Butiken startade Februari 2008 i liten skala i Korsta vid småbåtshamnen, en liten butik startades också 2009 på sjukhuset. Efter några år öppnades en större butik på Norra Järnvägsgatan i centrala Sundsvall. Denna butik stängdes i oktober 2019. Verksamheten bedrivs nu i en större lokal på Sundsvalls Sjukhus som är belägen centralt i gågatan, höger om Pressbyrån.
Friskhuset är ett Arbetsintegrerat företag med arbetsträning för personer med olika funktionsnedsättningar.
Se tillväxtverkets hemsida. https://tillvaxtverket.se/